ராம்குமார்

மெனக்கெட்டு வயர் பாக்ஸை உடைச்சு 500 ரூபாய் நட்டத்தை சிறைத்துறைக்கு உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். அதக் கூட ஒரு ஒழுங்கில் உடைக்காமல் குண்டக்க மண்டக்க வயர் எல்லாம் பிச்சி போட்டிருக்காங்க.

Leave a Reply