நெஞ்சு பொறுக்குதில்லை

கடலுக்குள் போகாதே கச்சதீவை
விற்றுவிட்டோம்
காட்டுக்குள் போகாதே நீயூட்ரினோக்கு விற்றுவிட்டோம்
காவேரிகரைக்கு போகாதே மணலை விற்றுவிட்டோம்
விவசாயம் செய்யாதே ஹைட்ரோகார்பனுக்கு விற்றுவிட்டோம்
மருத்துவம் படிக்காதே வடஇந்தியருக்கு(நீட்) விற்றுவிட்டோம்
TNPSC எழுதாதே தமிழே தெரியாதவனுக்கு விற்றுவிட்டோம்
நெல்லைக்கு போகாதே ரஷ்ய அனுஉலைக்கு
விற்றுவிட்டோம்
தூத்துக்குடிக்கு போகாதே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு விற்றுவிட்டோம்
ராம்நாடு போகாதே அதானி மின்திட்டத்துக்கு விற்றுவிட்டோம்
தஞ்சாவூர்க்கு போகாதே மீத்தேனுக்கு விற்றுவிட்டோம்
நாகை போகாதே பெட்ரோகெமிக்கலுக்கு விற்றுவிட்டோம்
மலையேற போகாதே க்ரானைட் குவாரிக்கு விற்றுவிட்டோம்
வெள்ளயங்கிரி போகாதே ஜக்கிவாசுதேவ்கு விற்றுவிட்டோம்
சதுரகிரிக்கி போகாதே யாருக்கோ _______ விற்கபோகிறோம்

எந்த கருமத்தையும் கண்டுக்காதே ஏனெனில் உன் வாக்கை நீ விற்றுவிட்டாய்…
நாங்க விலைகொடுத்து வாங்கியதை லாபத்திற்கு விற்றுவிட்டோம்…

நெஞ்சு பொறுக்குதில்லை இந்த நிலைகெட்ட மாந்தர்களையென்னி..😢😢😢

Leave a Reply