உண்மை

ஸ்வாதி கொலை வழக்கு, வீரப்பன் கொலை வழக்கு, போன்ற பல வழக்குகள், அதிகார வர்க்கத்தால் பூசி முழுக பட்டவைகள்… உண்மை என்னவென்று யாருக்குமே தெரியாது….

Leave a Reply