மங்களகரமான தோட்டத்துக்கு மஞ்சள் பூக்கள்

பூக்கள் என்று கூறியதும் அனைவருக்கும் நினைவில் வருவது சிவப்பு நிற பூக்கள் தான். ஆனால், அவற்றை விட மஞ்சள் நிறப் பூக்கள் பார்க்க மிகவும் அழகாகவும், மங்களகரத்துடனும்[…]

Read more