மகளிரைப் போற்றும் துணிச்சல் சிறுமி சிலை

உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, பெண்களின் துணிச்சலைப் போற்றும் விதமாக, நியூயார்க் நகரில் ஒரு சிறுமியின் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. பிரபலமான சீறும் காளைச் சிலைக்கு எதிராக, அச்சமின்றி[…]

Read more