மகத்தான தொழில்

மத்த வேலைகளைப் போல இல்ல நெசவு. தறி குள்ள இறங்கிட்டா ஐம்புலனும் வேலை செய்யனும். ஒரு நூல் இழை மாறாம கண்ணு பார்க்கணும். தறியோட ஒவ்வொரு சத்தத்தையும்[…]

Read more