வாட்டர் டேங்க்

கருப்பு நிறத்திலான அனைத்துமே சூரிய ஒளியை அப்படியே உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அதனால்தான் கோடை காலங்களில் பருத்தியிலான வெள்ளைநிற ஆடைகளை அணிய வேண்டுமென்று பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள். கருப்புநிற[…]

Read more

உலக அளவில் இந்தியா முதல் இடம்

உலகளவில் கிராமப்புறங்களில் சுத்தமான குடிநீர் வசதி கிடைக்காதவர்கள் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது. சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்காதவர்களில் உலகளவில் 10% பேர் இந்தியாவில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதில் 6.3[…]

Read more

பூமிக்கு இவ்வளவு தண்ணீர் எங்கிருந்து வந்தது?

வால் நட்சத்திரங்கள் அடிப்படையில் பனிக்கட்டி உருண்டைகள். பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏதோ ஒரு காலத்தில் பூமியை எண்ணற்ற வால் நட்சத்திரங்கள் தாக்கின. அவற்றின் மூலம் தான்[…]

Read more

சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்க

அமெரிக்காவிலுள்ள, பப்பலோ பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள், சூரிய வெப்பத்தைக் கொண்டே, அசுத்த நீரை சுத்த நீராக்கும் எளிய சாதனத்தை உருவாக்கியிருக்கின்றனர். சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்காத வறட்சிப் பகுதிகளில், நோய்[…]

Read more

தண்ணீர் இருப்பும் மழைக்கான அறிகுறியும்

தண்ணீர் இருப்பை அறிதல் ஆலமரம் இருந்தால், நிலத்தடி நீர் அதிகமாக இருக்கும். வேப்பமரத்தில் முடிச்சுகள் அதிகமாக காணப்பட்டால் அங்கு நிலத்தடி நீர் அதிகமாக இருக்கும். எங்கு கரையான்[…]

Read more