முன்னோர்களின் அறிவு

எம்புட்டு மழை பேஞ்சாலும் அத வீட்டுக்குள்ளேயே தேக்கிவச்சு… மிச்சம்மீதி இருக்கிற தண்ணிய வடிகால்வழியா கிணத்துல சேர்த்து சேமிச்சு வச்சவுகதான் நாம. இப்போ நாகரிகம் பெருத்துப்போய்… எதுக்கு வீடு[…]

Read more