விவசாயிகளே தற்கொலை செய்யாதீர்

கொலைகார நாய்களான சங்கராச்சாரியெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும்போது திருட்டு நாய்களான , ரெட்டி சகோதர்கள் சௌகான் எல்லாம் உயிரோடு இருக்கும் போது வங்கியை மக்களை ஏமாற்றும் மல்லையா, சகாரா,[…]

Read more