“வெரிகோஸ் வெயின்” (varicose veins) ” பிரச்னைக்கு தீர்வு

“வெரிகோஸ் வெயின்” (varicose veins) ” பிரச்னைக்கு தீர்வு… நீண்ட நேரம் நின்று பணி புரியும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு “வெரிகோஸ் வெயின்” என்கிற நோய் வர அதிக வாய்ப்புண்டு. […]

Read more