இந்திய நேரத்தில் கூடுதலாக ஒரு விநாடி சேர்ப்பு

பூமியின் சுழற்சி வேகம் குறைந்துள்ளதையடுத்து டில்லி தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தின் அணு கடிகாரத்தில் கூடுதலாக நேற்று(ஜன.,1) ஒரு விநாடி சேர்க்கப்பட்டது. அணு கடிகாரம்: பூமியின் சுழற்சி வேகம்[…]

Read more