குறள் 2

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின் மு.வ உரை:   தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர்[…]

Read more

திருவள்ளுவரை வரைந்த ஓவியர்

உருவம் கொடுத்த ஓவிய மேதையின் பிறந்தநாள் டிச. 17 அவர் வரைந்த ஓவியத்துக்கு (1964 – 2016) இந்த ஆண்டுடன் 52 வயது நிறைவடைகிறது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு[…]

Read more