உலக கோடீஸ்வரர் பட்டியலில் ஒரே ஒரு தமிழர்

உலக அளவில் இருக்கும் மெகா கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறது ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிகை. 2017-ம் ஆண்டுக்கான இந்தப் பட்டியலில்  முதல் 250 இடத்தில் இந்தியாவில் இருந்து பத்து பேர்[…]

Read more