உலகத்தமிழ் இணைய மாநாடு

அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் உலகத்தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றமும் (உத்தமம்), காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து 15-ஆவதுஉலகத்தமிழ் இணைய மாநாட்டை (15th International Tamil Internet[…]

Read more