சுவீட்டுகளில் வெள்ளி இழை

இனிப்புகளுக்கு மேலே ஒட்டப்படும் வெள்ளி இழை ஆபத்தானதா? வெள்ளிகூட அதிக அளவில் உடலுக்குள் போனால், அது சருமத்தில் படிந்து, சருமத்தை நீலம் கலந்த பழுப்பு நிறத்திற்கு மாற்றிவிடும்.[…]

Read more