சூப்பர் மார்க்கெட் தந்திரங்கள் – 2

ஆனால் பால் வைக்கப்பட்டிருப்பது சூப்பர் மார்க்கெட்டின் உள்ளே வெகுதொலைவில் வைக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணம், உங்களை சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு உள்ளே அதிகதூரம் நடக்கவைப்பது. ஏன் நடக்க வைக்கிறார்கள்? ஏதாவது பாதயாத்திரை[…]

Read more