சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்க

அமெரிக்காவிலுள்ள, பப்பலோ பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள், சூரிய வெப்பத்தைக் கொண்டே, அசுத்த நீரை சுத்த நீராக்கும் எளிய சாதனத்தை உருவாக்கியிருக்கின்றனர். சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்காத வறட்சிப் பகுதிகளில், நோய்[…]

Read more

உலக வரலாற்றில் மறக்கக் கூடாத நாள்

நவம்பர்- 24: உலக வரலாற்றில் மறக்கக் கூடாத நாள் உலகம் தோன்றியது முதல் தற்போதைய நாகரீக காலம் வரை நமது வரலாற்றில் மறக்கக் கூடாது நாள்களில் ஒன்று[…]

Read more

இரவிலும் சூரியனில் இருந்து மின்சாரம்

இரவிலும் சூரியனில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியுமா.? முடியும் – எப்படி.? மாலையில் சூரியன் அஸ்தமித்து விடுகிறது. அதன் பிறகு இரவு முழுவதும் எப்படி சூரியனைப் பயன்படுத்தி[…]

Read more