பெண்களுக்கு ஏற்ற உடை

பெண்களுக்கு ஏற்ற உடை என்று எதைச் சொல்வீர்கள்?” இப்படி ஒரு கேள்வியை நம்மிடம் கேட்டால் , நாம் ஒவ்வொருவரும் …புடவை…சுடிதார்…ஜீன்ஸ்…இப்படி ஏதாவது ஒரு பதிலைச் சொல்வோம் ..![…]

Read more