7 வது படித்தவர்… 210 பஸ்களுக்கு முதலாளி.

7 வது படித்தவர்… 210 பஸ்களுக்கு முதலாளி…. படித்து பட்டங்கள் பல பெற்றவர்கள்தான் புதுமையாக சிந்தித்து ,தொழிலில் வெற்றிபெறமுடியும் என்பதில்லை. பள்ளிக்கல்வியை முழுமையாக முடிக்காதவர்கள் கூட வெற்றிகரமான[…]

Read more