ஒப்ரா வின்ஃப்ரே – வெற்றி மொழி

# எங்கு போராட்டம் இல்லையோ, அங்கு வலிமையும் இல்லை. # முன்னேற்பாடு எப்பொழுது வாய்ப்பினை சந்திக்கின்றதோ அதுவே அதிர்ஷ்டம் எனப்படுகின்றது. # உங்களை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச்[…]

Read more