இன்று உலக சிட்டுக்குருவி தினம்

மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ சிட்டுக்குருவிகள் மிக அவசியம் டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோயினால் பாதிப்பு இல்லாமல், மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு சிட்டுக்குருவிகள் மிகவும் அவசியமாகும் என்று இயற்கை[…]

Read more