சூப்

​மேற்கு நாட்டின் பழக்கத்துக்கு அடிமையாகும் அறிவாளித் தமிழினம். . . அகோரப்பசியுடன் ஹோட்டலுக்குச் சென்றவுடன் சூப்பை ஆர்டர் செய்து,அதில் பெப்பரைப் போட்டு கொதிக்க கொதிக்க குடிக்கிறார்கள் வீரத்தமிழர்கள்![…]

Read more