காலியாகும் கோலி சோடா வியாபாரம்!

ஈனோ, ஜெலசில் என எத்தனையோ மருந்துகள் ‘அஜீரணத்தைக் குணப்படுத்தும்’ என விதவிதமான விளம்பரங்கள் மூலம் வியாபாரம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், அஜீரணக் கோளாறை நொடியில் போக்கக்கூடிய தன்னிகரில்லாத[…]

Read more