பெண்களை பற்றி தெரியாத அறியாத விடயங்கள்…

பிரசவத்தின் மூலமான இறப்பு பிரசவம் அல்லது குழந்தை பேறு நடக்கும் சமயத்தில் ஒவ்வொரு 90 நொடியிலும் ஓர் பெண் இறக்கிறாள் என்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் உண்மை. நிறைய[…]

Read more