ஆரோக்கியமான குழந்தை பிறக்க

ஒரு பெண் கருவுற்றிருக்கும்போது, தனக்குப் பிறக்கப் போகும் குழந்தை சிவப்பாகவும், கொழுகொழுவென்றும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது இயல்பே. இதற்காக குங்குமப் பூவை பசும்பாலில் கலந்து அருந்துவார்கள்.[…]

Read more