சுழலும் கட்டடம்

360 டிகிரியில் சுழலும் கட்டடம் வித்தியாசமாக ஒரு கட்டடத்தைக் கட்டி, பிரேசில் நாட்டு நிறுவனம் ஒன்று உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. Suite Vollard என்ற அந்த நிறுவனம்[…]

Read more