சாதனை பாட்டி – திம்மக்கா

 அப்படி என்ன செய்துவிட்டார்? 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான செல்வாக்கு மிக்க பெண்கள் பட்டியலில் இந்தியாவை சேர்ந்த திம்மக்கா என்ற 105 வயது பாட்டி இடம்பிடித்து பெருமை சேர்த்துள்ளார்.[…]

Read more