‘மணல் கொள்ளையராகவே மாறிவிட்ட ராம்மோகன் ராவ்’

ஆந்திரா மாநிலம் பிரகாசம் மாவட்டம், ஓங்கோலை சேர்ந்தவர் ராமமோகன் ராவ். படித்து பட்டம் பெற்று அரசு அதிகாரி ஆனவர். மெத்த படித்தவர்கள்  அறிவாளியாகவும், ஒழுக்க சீலராகவும் இருப்பது[…]

Read more