நான் இருக்கும்வரை நீ இருக்கவேண்டும்”

நான் இருக்கும்வரை நீ இருக்கவேண்டும்” – சோவிடம் உறுதி வாங்கிய ஜெயலலிதா பிரபல பத்திர்க்கை ஆசிரியர் சோ இன்று அதிகாலை மரணமடைந்தார். மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருங்கிய[…]

Read more