​குடி பழக்கம் நீங்க பரிகாரம்

நமக்கு அறிமுகமான அல்லது குடும்பத்தில் யாரேனும் மது, சூதாட்டம் போதைப்பொருள் அல்லது தவறான காமத்தொடர்பு போன்ற பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி இருந்தால் அவர்களை நேர்வழிக்கு வரச்செய்ய சக்தி வாய்ந்த[…]

Read more