மக்களால் ஒதுக்கபட்டவர் இன்று பாடகர்

உகாண்டா சேர்ந்தவர் காட்ப்ரே (47). இவர் பிறக்கும்போதே வினோத தலை, குள்ள உருவம், கோர முகம் என ஒரு வித ஊனத்துடன் பிறந்துள்ளார். இவரின் உருவத்தை பார்த்து[…]

Read more