போக்குவரத்து இரைச்சல் – ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் பறவைகள்’

பறவைகள் தங்களுக்குள் பரிமாறிக் கொள்ளும் எச்சரிக்கை ஒலிகளை கேட்பதற்கு வாகன போக்குவரத்தால் உண்டாகும் இரைச்சல் பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமெரிக்காவில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால், இப்பறவைகள்[…]

Read more