வீடுகளில் வளர்க்க 6 தாவரங்களுக்கு தடை

அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரி னங்களைப் பாதுகாக்கவும், பல்லு யிர் வளங்களைப் பாதுகாக்கவும் சர்வதேச அளவில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்காக இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட வன உயிரினப் பாதுகாப்புச்[…]

Read more

சென்னையில் தூவ 30,000 நாட்டுமர விதைப் பந்துகள் தயார்

சென்னையில் தூவ 30,000 நாட்டுமர விதைப் பந்துகள் தயார்: இளைஞர்களை அழைக்கிறது தாம்பரம் மக்கள் குழு ????????????? சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தூவப்பட உள்ள விதைப்[…]

Read more

முழு ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்யும் எந்த செயலும்… முழு பயன் தராது…

வீட்டை அழகாக வைத்திருக்க விரும்பிய ஒருவர் …நிறைய செடிகொடிகளை நட்டு வைத்தார்…. உரமிட்டார்…. நீர் பாய்ச்சினார்…. செடிகள் பெரிதாக வளரவில்லை. பக்கத்தில் ஒரு பூங்காவைப் பராமரிக்கும் கிழவரிடம்[…]

Read more