ஜூனியர் உலக துப்பாக்கி- அஜர்பைஜான்

ஜூனியர் உலக துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி: இந்திய வீரர் ருஷிராஜ் தங்கம் வென்றார் அஜர்பைஜான் – ஜூனியர் உலக துப்பாக்கி சுடுதலில் 25 மீட்டர் ரெபிட் பயர்[…]

Read more