பாரிக்கரும் தர்பூசணியும்

கோவாவின் முதல்வர் மனோகர் பாரிக்கர். இவரது சொந்த ஊர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள பாரிக் என்ற சின்ன கிராமம். இந்த ஊர்க்காரர்களை ‘பாரிக்கர்’ என்று அழைக்கின்றனர். பட்டப்[…]

Read more