எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உயரம் குறைந்ததாக புகார்

உலகின் மிக உயரமான சிகரமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்தை மீண்டும் அளக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியை இந்திய அரசும், நேபாள அரசும் இணைந்து மேற்கொள்ள உள்ளன[…]

Read more