முஹம்மது அலியின் கையுறை, பிடல் கேஸ்ட்ரோவின் சுருட்டு

ஏலத்துக்கு வரும் முஹம்மது அலியின் கையுறை, பிடல் கேஸ்ட்ரோவின் சுருட்டு உலகப்புகழ் பெற்ற குத்துச்சண்டை வீரர் முஹம்மது அலி பயன்படுத்திய கையுறை மற்றும் கியூபாவின் முன்னாள் அதிபரின்[…]

Read more