கிங்பிஷர் என்று மல்லையா பெயர் வைத்த காரணம் தெரியுமா

கிங்பிஷர் பறவைக்கு எல்லைகள் தெரியாது, எந்த எல்லையும் அதைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அதைப்போல மல்லையாவையும் பறந்து சென்று விட்டார் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 2011ஆம் ஆண்டு[…]

Read more