பேங்க் வரிசை…! மூன்றே நாளில் முளைத்த சூப்பர் காதல்

இந்தியாவே வீதிக்கு வந்து விட்டது..! கையில் இருக்கும் ஐநூறு ஆயிரங்களை மாற்றிவிட மாட்டோமா என்று தவிக்கிறார்கள் மக்கள்..! காலை முதல் இரவு வரை நீண்ட வரிசையில் மக்கள்[…]

Read more