கிரிக்கெட் போட்டியை நிறுத்திய குருவி

1936 இல் கிரிகெட் போட்டி ஒன்றை நிறுத்திய குருவி விளையாடிய பந்து அதன் மீது பட்டு குருவி இறந்ததினால் போட்டி நிறுத்தப்பட்டது அந்த குருவியும் அதனை கொன்ற[…]

Read more