பொய் பேசுவதை கண்டறியும் வழி

உலகில் மனிதர்களாக பிறந்த யாராலும் பொய் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. ஏதோ ஒரு சந்தர்பத்திற்காக பொய் கூறும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம். அந்த வகையில் ஒருவர் பொய் பேசுகிறாரா[…]

Read more