பெண்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி

பெண்கள் பேறுகால விடுப்பை ஆறு மாதங்களாக்கும் ‘மகப்பேறு சீர்திருத்த மசோதா 2016’ (Maternity Benefit Amendment Bill), மார்ச் 9-ம் தேதி (நேற்று) நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.   அதன்படி அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து பெண்களுக்கும் பேறுகால விடுப்பு மூன்று மாதத்தில் இருந்து ஆறு மாதங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது 12 வார மகப்பேறு விடுமுறை இனி 26 வாரங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆறு மாதத்துக்கும் சம்பளம் உண்டு. இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு தற்போது …

More