பெண்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி

பெண்கள் பேறுகால விடுப்பை ஆறு மாதங்களாக்கும் ‘மகப்பேறு சீர்திருத்த மசோதா 2016’ (Maternity Benefit Amendment Bill), மார்ச் 9-ம் தேதி (நேற்று) நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.  […]

Read more