இலவசம்! இலவசம்! இலவசம்!

ஆக.15 2016 முதல் ஞாயிறுதோறும் அழைப்புகள் இலவசம் தரைவழி தொலைபேசி தொடர்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வரும் 21-ஆம் தேதி முதல் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தொலைபேசி (“லேண்ட்லைன்‘) மூலம் செய்யும்[…]

Read more