உலகில் இப்படி ஒரு வள்ளலா?

ஒட்டு மொத்த கிராம மக்களையும் கோடீஸ்வரராக்கிய செல்வந்தர் ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள பெரும் செல்வந்தர் ஒருவர் தாம் பிறந்த கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் தலா 2 மில்லியன்[…]

Read more