காலத்தை உறைய வைத்த முத்தம்

இரண்டாம் உலகப் போரின் முடிவில், அமெரிக்காவின் டைம்ஸ் சதுக்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகழ்பெற்ற ‘முத்தப்’ புகைப்படத்தில் இடம்பெற்ற செவிலியரான க்ரெட்டா ப்ரீட்மான் மரணமடைந்தார். 1945-ஆம் ஆண்டு ஜப்பான் அமெரிக்காவிடம்[…]

Read more