நாம் நிச்சயம் ‘கபாலி’ ஆகலாம்

கபாலி என்ற வார்த்தைக்கு பின்னால், ‘வைரல்’ என்ற வார்த்தை ஒளிந்தே இருக்கிறது போல. ஒரு மாதமாக இணையத்தை ட்ரெண்டாக்கும் ஒரே விஷயம் கபாலியாக மட்டுமே இருக்கும். இதற்கெல்லாம்[…]

Read more