ஜெல்லி மீன்களால் மக்களுக்கு ஆபத்து

ராமேசுவரம் கடல் பகுதியில் ஜெல்லி மீன்கள் காணப்படுவ தால் அங்கு கடலில் குளிக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. ராமேசுவரம் கடற்கரையை கண்டு ரசிக்க தினந்தோறும் ஆயிரக்க[…]

Read more