புல்லட் ரயிலை நிறுத்திய பாம்பு

பாம்பு ஒன்று ஓடும் புல்லட் ரயிலை நிறுத்தியது என்றால் நம்பமுடிகிறதா? ஆம் உண்மைதான். ஜப்பானில் அதிவேக புல்லட் ரயில்கள் ஓடுவது நாம் அறிந்ததே, டோக்யோ புல்லட் ரயில்[…]

Read more

சாபத்தையே வரமாக்கிய நாடுகள் !

இன்று வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞான உலகில் நுகர்வுக் கலாச்சாரம் மேலோங்கி வருகிறது. வாங்குவோரும் , விற்போரும்,ஏற்றுமதியாளரும் , இறக்குமதியாளருமென வர்த்தக உலகம் களைகட்டி நிற்கிறது. உலகமே இன்று[…]

Read more