நாட்டிலேயே பெரிய வெல்லம் மார்க்கெட்

பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் நாட்டிலேயே இரண்டாவது பெரிய வெல்லம் மார்க்கெட்டாக கருதப்படும் அனகாபள்ளி மார்க்கெட் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது பெரிய[…]

Read more