இந்திய வீரர்களின் தீபாவளி

எல்லையில் வருடம் முழுவதும் 365 நாட்கள் துப்பாக்கி வெடி சத்தத்தில் வாழ்ந்து, தீபாவளி அன்று கேட்கும் வெடி சத்தத்தை மகிழ்ச்சியுடன் ரசித்து தீபாவளியை கொண்டாடும் இராணுவ எல்லை[…]

Read more